Forsikring

Sådan forsikrer du dig, når du bor til leje

Forsikring

Havnø anbefaler, at du selv tegner en indboforsikring (familieforsikring), der som minimum dækker følgende: 

Indboforsikring: Omfatter dine og din families ejendele: Møbler, tv, cykler, tøj osv. for skader efter brand, vandskade, storm eller tyveri. Dette gælder hvad enten dine ting befinder sig i boligen, kælderen eller i udhuse. Din egen indboforsikring skal også dække rengøring og flytning af dit indbo efter fx vandskade og brand.

Genhusning: Hvis din bolig er ubeboelig i en periode fx på grund af brand eller vandskade, dækker Havnøs forsikring udgifterne til reparation af huset/lejligheden, men det er din egen forsikring, der skal dække huslejen på din nye, midlertidige bolig og udgifter til ud- og indflytning. 

Ansvarsforsikring: Ansvarsforsikringen omfatter erstatningskrav, der rejses mod medlemmer af din husstand. Især når erstatningen handler om personskader, kan det være meget store beløb, det drejer sig om, så her kan det virkelig betale sig at have styr på sin forsikring.

Ulykkesforsikring: Hvis du eller en i din familie kommer til skade og får varige mén, som følge af en ulykke, vil der kun i sjældne tilfælde være en skadevolder at kræve erstatning fra. Det gælder også ulykker, der sker på Havnøs grund. Derfor anbefaler vi, at du tegner en ulykkesforsikring inkl. tandskade. Ulykkesforsikringen skal også omfatte dine børn.