Ind- og fraflytning

Værd at vide, når du flytter ind eller ud

Indflytning

Overtagelse

Når lejeaftalen underskrives, aftales overtagelsesdatoen, samt en betalingsdato for depositum og første husleje. Inden overtagelsen laves det såkaldte indflytningssyn, hvor vi i fællesskab gennemgår boligen, og får skrevet op hvilken stand, den er i. Dette vil være grundlaget for indflytningsrapporten, som du altid vil modtage en kopi af hurtigst muligt. Hvis ikke du er enig i indflytningsrapporten, har du 14 dage efter overtagelsen til at gøre indsigelse.

Gennemgang af boligen

Det er vigtigt at indflytningsrapporten afspejler boligens reelle tilstand. Det gør vi bl.a. ved at:

 • kontrollere installationer
 • se efter om vandhaner drypper eller cisternen løber
 • undersøge om låsene virker
 • undersøge om vinduerne og dørene binder eller gaber
 • undersøge om der er mærker på gulve, døre eller vinduer
 • give karakter til en række konkrete punkter

Tag også gerne fotos af din bolig, inden du sætter dine møbler op. På den måde er det lettere at huske, hvordan den så ud, når du engang skal flytte.

Fraflytning

Opsigelse af lejeaftale

Det er en god ide at kontakte os i god tid, inden du flytter. Ifølge lejekontrakten, skal du opsige lejemålet med 3 måneders varsel, hvor du skal fraflytte lejemålet senest 10 hele arbejdsdage inden afslutningen af opsigelsesperioden med øje for istandsættelsen af lejemålet. Ønsker du, at vi genudlejer til en anden dato end din normale opsigelse, skal du oplyse en præcis fraflytningsdato, og vi vil derefter forsøge at genudleje lejemålet til den ønskede dato. Hvis vi ikke finder en ny lejer til ønskede genudlejningsdato, vil du fortsat hæfte til frigørelsesdatoen.

Eksempel:

Hvis du opsiger inden den 1. april (senest den 31. marts), hæfter du 3 måneder frem dvs. til og med den 30. juni, dette er frigørelsesdatoen på lejemålet. Da vi skal bruge 10 hele bankdage til istandsættelse, skal du være fraflyttet senest den 14. juni.

Opsigelse af dit lejemål skal ske skriftligt og kan ikke gøres pr. telefon. Det letteste er per e-mail, og du finder e-mailadressen her på hjemmesiden.

Du hæfter for el, vand og varme, ind til den dag, du frigøres fra lejemålet, og der vil blive lavet en slutaflæsning ved fraflytningssynet.

Fraflytningssyn

Vi finder i fællesskab et tidspunkt for fraflytningssynet, hvor du skal aflevere samtlige nøgler til lejligheden. Efter fraflytningssynet har du nemlig ikke længere adgang til lejligheden. Hvis en eller flere nøgler mangler, er vi af hensyn til de kommende lejere nødt til at omlægge låsen, hvilket sker på lejers regning.

Hvis du udebliver fra fraflytningssynet, vil du blive pålagt de ekstra omkostninger, som dette måtte give, samt blive opkrævet leje for de dage, som udeblivelsen forsinker genudlejningen.

Rengøring

Hele lejligheden skal tømmes og rengøres inden fraflytningssynet. Rengøring indebærer blandt andet følgende:

 • Støvsugning og gulvvask
 • Aftørring af flader
 • Aftørring af døre og karme
 • Rengøring af indbyggede skabe
 • Rengøring samt afkalkning af badeværelse (toilet, fliser, armatur, håndvask og bruseniche)
 • Rengøre og afkalke hårde hvidevarer (kogeplade, ovn, emhætte, emhætte filter, køle/fryseskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler)
 • Rensning af afløb
 • Pudsning af vinduer indvendigt og udvendigt
 • Eventuelt kælderrum og cykelskur skal tømmes

Istandsættelse

Ifølge lejekontrakten, skal lejemålet afleveres i samme stand, som den var i, da den blev overtaget, og dette vil blive vurderet ved fraflytningssynet. Her vil vi inspicere lejemålet sammen med dig og/eller din repræsentant og en fraflytningsrapport vil herefter blive udarbejdet. Hvis lejemålet ikke bliver afleveret i samme stand, som da du overtog det, vil der blive bestilt istandsættelsesarbejde hos et eksternt firma. I fraflytningsrapporten, vil der stå, hvilke arbejder, der evt. skal udføres for lejers regning.

Hvis du ønsker selv at stå for hele eller dele af istandsættelsen, skal arbejdet være udført i korrekt håndværksmæssig stand inden fraflytningssynet. Vi gør opmærksom på, at du kan blive mødt med et betalingskrav, hvis istandsættelsen er mangelfuld eller ikke udført i korrekt håndværksmæssig stand.

Der kan desuden være yderligere omkostninger ved fraflytning. Eksempler på dette kan være:

 • Generel rengøring
 • Udskiftning af pærer i lamper
 • Ridser og hakker i skabslåger og døre
 • Fjernelse af efterladte effekter i boligen og i kælderrum, så som gardiner, lamper mm.
 • Afrimning af køl/frys
 • Rengøring af emhætte og hårde hvidevarer
 • Afkalkning af armaturer, fliser, gulve mv.
 • Fjernelse af klistermærker og lign.
 • Generel misvedligeholdelse
 • Rygning i lejemålet
 • Skader på gulv og dørtrin, så finslibning ikke er tilstrækkeligt

Fremvisning af lejemålet og udlevering af nøgle til fremvisning

I opsigelsesperioden har vi brug for din hjælp til at vise boligen frem til mulige nye lejere, og vi vil kontakte dig, hvis mulige nye lejere ønsker at komme på besøg. Vi vil bestræbe os på at en evt. fremvisning er til mindst mulig gene.