Hold din bolig sund

Bo sundt, når du bor til leje

Det vigtigste er at holde boligen tilstrækkeligt opvarmet og tør. Det sikres ved at holde mindst 18 grader i hvert rum og ved at lufte godt ud. Udluftning sker mest effektiv ved at lave gennemtræk i din bolig 5-10 minutter 2-3 gange dagligt.

Undgå fugt

Undgå al tørring af tøj indendørs. Hæng tøj til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri.

Hold døren lukket til badeværelset, mens du bader, og husk at aftørre vægge og gulv i baderum med en skraber eller et håndklæde efter bad. Luft derefter badeværelset grundigt ud, og hæng håndklædet til tørre udendørs.

Kondens

Ydervæggene er altid koldere, end de indre vægge, så det er vigtigt ikke at placere møbler med fast bagside helt op ad væggen. Vi anbefaler min. 10 cm mellem væg og møbler, for at sikre luftcirkulation og undgå kondens.

Brug emhætten når du laver mad, og lad den køre en tid bagefter. Så undgår du både kondens og madlugt i køkkenet. 

Hvis der er friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge, skal disse holdes åbne og rene. Hvis der er fugt i bunden af vinduerne, skal der luftes mere ud i boligen.

Gør rent

Et problem, som ofte kan opstå i lejeboliger med dårlig luftcirkulation eller manglende udluftning/rengøring er skimmelsvamp. Skimmelsvampe kan gro i støv, og ophobet støv kan indeholde svampesporer og andre svampedele, der kan genere allergikere. Støvsug derfor jævnligt, mindst 1 gang i ugen. Hvis man holder husdyr, kan det være, at der skal støvsuges oftere. 

Forebyggelse af problemer med afløbssystemet

Med jævnlig vedligeholdelse og lidt omtanke kan du sørge for, at afløb fra vaske og gulvafløb fungerer som de skal og ikke forårsager problemer længere ude i systemet. Det er især køkkenvasken, der er meget udsat, da fedt og madrester hurtigt sætter sig og kan tilstoppe vandlås og afløb. Dette forebygges ved at hælde 2 liter næsten kogende vand i køkkenvasken en gang om ugen eller som minimum 2 gange om måneden, hvilket desuden dræber bakterievækst.

I badeværelset er håndvasken og afløbet fra gulvafløbet i brusekabinen udsat for en blanding af sæbe og hår, der også hurtigt kan danne en stoppende masse, og også her vil jævnlig behandling med 2 liter næsten kogende vand forebygge problemer.

 • Det bedste er at tænke på, hvad der kommer i afløbene, så de ikke stopper til. Ud over det organiske materiale, vil sand, jord og diverse stoffer desuden slide unødigt på rørene.
 • Køkkenvasken er forsynet med en effektiv si, der stopper så mange madrester som muligt. Smid affald fra sien i skraldespanden.
 • Undgå at smide bind, bleer, vat, kattegrus og andet affald i toilettet. Maling, olie og kemiske stoffer må heller ikke hældes i afløbene. Ud over at belaste miljøet vil det også nedbryde rørene.
 • Lad være med at bruge kemisk afløbsrens, da dette er til stor skade for miljøet.

Rensning af hånd- og køkkenvask

Har du problemer med en vask, kan 2 liter kogende vand i de fleste tilfælde løse problemet. Hvis ikke dette hjælper skal afløbet renses manuelt.

 • Rens og rengør vaskens prop og rist med rengøringsmiddel og en svamp eller børste.
 • Mindre alvorlige tilstopninger kan du ofte klare med svupperen, men hjælper den ikke, kan det være nødvendigt at rense vandlåsen. Vandlåsen er den buede del af plastrørene under vasken, og kan skrues af uden brug af værktøj.
 • Det er ikke svært at afmontere vandlåsen, men det kan godt være lidt ulækkert, så brug gummihandsker og stil en spand under til at opfange det vand, som er i den. Når du skal samle vandlåsen igen, skal du være omhyggelig og sikre dig, at den er tæt, inden du skyller efter med varmt vand.
 • Sidder tilstopningen længere ude i afløbet, er midlet en lang fjeder kaldet en rensesplit, der presses ned i røret og drejes rundt, så den fjerner propper og belægninger.

Rensning af gulvafløb

Gulvafløb i badeværelser og ved vaskemaskiner kan være skyld i lugtgener, men med en månedlig rensning af afløbene minimerer du dog risikoen for både dårlig lugt og tilstopninger.

 • Fjern risten (som måske er fastgjort med skruer), og løft afløbsskålen/vandlåsen som er under den. Rens den, og spul med varmt vand. Eventuelle hårrester fjernes og smides i skraldespanden.
 • Rens afløbet under afløbsskålen/vandlåsen med vand og sæbe og brug evt. en børste til at skrubbe med. Det er vigtigt, at du renser så langt ned i afløbet som muligt.
 • Slut af med at hælde kogende vand i afløbet, inden du monterer risten.

Afløbsskålen/vandlåsen skal være fyldt med vand for at forhindre lugt fra kloaksystemet i at stige op. Hvis den er blevet tør, kan der derfor komme en ubehagelig lugt, som dog forsvinder igen, hvis der hældes vand i gulvafløbet.